Portfolio

Izdelava spletne strani za namen predstavite projeka trajnostne mobilnosti Kamkolo in integracija aplikacije za izposojo e-koles. Glavni cilji projekta so zmanjšanje prometa in onesnaženosti okolja, manjša poraba energije ter nižji stroški transporta. Po sami izdelavi spletne strani skrbimo, da spletna stran ostaja vzdrževana in redno posodobljena.  

Kategorija: Kamkolo

Izdelava spletne strani za namen predstavite projeka trajnostne mobilnosti Kamkolo in integracija aplikacije za izposojo e-koles. Glavni cilji projekta so zmanjšanje prometa in onesnaženosti okolja, manjša poraba energije ter nižji stroški transporta. Po sami izdelavi spletne strani skrbimo, da spletna stran ostaja vzdrževana in redno posodobljena.

 

kamkolo.si